XACOBEO 21-22:

Canta Compaña actuou no Santuario do Cebreiro e na Catedral de Santiago, 
como fin dos actos do Ano Xacobeo 21-22
 
Santuario do Cebreiro, Camiño de Santiago
5 de novembro de 2022 
 
Misa do Peregrino, Catedral de Santiago
27 de novembro 2022