CANTA COMPAÑA
Cantiga "Santa María Strela do día". Afonso X, O Sabio
Edición: Isidro Cea