Feira Franca Medieval de Betanzos, Xullo 2010Canta Compaña na Catedral de Santiago de Compostela, Decembro 2010